Đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư tài chính, góp phần vào quá trình tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng tài sản và vốn cổ đông công ty
Tham gia vào thị trường tài chính thông qua việc mua bán các cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ và mua bán bất động sản
Các kênh huy động vốn được thực hiện thông qua việc tăng cường tích luỹ từ lợi nhuận để lại, tăng vốn điều lệ, phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp

SCID sử dụng các cookie cần thiết để vận hành website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn với SCID, bao gồm việc hiển thị cho bạn nhiều nội dung được cá nhân hóa và các quảng cáo phù hợp hơn

Tìm hiểu thêm